Nabízené služby


  • Překlady běžných i odborných textů z češtiny do angličtiny
  • Překlady běžných i odborných textů z angličtiny do češtiny
  • Překlady se soudním ověřením
  • Soudní tlumočení
  • Tlumočení přímo u zákazníka
Vše je možné dohodnout na uvedených kontaktech.